O nás

Česká Gymnastická federace, z.s. je nezisková organizace (zapsaný spolek), která je členem ČUS (Česká Unie Sportu), FIG (Mezinárodní Gymnastická Federace) a UEG (Evropská Gymnastická Federace). Na domácím i mezinárodním poli je ČGF zástupcem těchto gymnastických odvětví: Sportovní gymnastika mužů a žen, Skoky na trampolíně, Všeobecná gymnastika, Aerobik, Akrobatická gymnastika, Parkour, TeamGym a Šplh na laně.
ČGF zabezpečuje pro výše uvedené sporty domácí soutěže, jako MČR, přebory, pohárové závody atp. Některé vybrané domácí soutěže vysílá živě na svém youtube kanále. Zároveň má na starosti i reprezentační výběry ČR pro mezinárodní závody, jako MS, ME, Světové poháry, mezinárodní závody a nesoutěžní mezinárodní přehlídky. Pořádá i na území ČR mezinárodní soutěže s dlouholetou tradicí, jako „Pohár olympijských nadějí“ (OHC) – Sportovní gymnastika, „Mezinárodní závod přátelství“ (MZP) – Skoky na trampolíně, „Grant Prix Brno“ – Sportovní gymnastika a také „Czech Aerobic Open“ – Aerobic. Všechny tyto závody jsou zařazené do termínové listiny mezinárodní federace a každoročně se jich účastní země a gymnasti z celého světa.
Dále pořádá vzdělávací a metodické programy pro své členy i širokou veřejnost. Školení trenérů, školení rozhodčích, semináře. Do portfolia činností patří i pořádání různých gymnastických kempů.
Mimo jiné informuje ČGF celou gymnastickou veřejnost o celkovém dění gymnastiky nejen v ČR, ale i ze zahraničí. Pro komunikaci využívá svoje webové stránky, facebook, instagram a youtube.